Põhja-Balti Sünergeetika Instituudi värskest uurimusest selgub, et Eesti inimesed on kaotanud terve talupojatarkuse. Kui veel kümme aastat tagasi oli Eesti elanikel alles ligi pool talupojatarkusest, siis viimaste andmete põhjal on kadunud terve talupojatarkus. Talupojatarkuse osakaalu uuringut “Talupojatarkus kui geopoliitilise rikkuse majanduslik-kultuuriline diskursus Eesti elanike postindustriaalses väärtusahelas” viis Põhja-Balti Sünergeetika Instituut läbi iga kümne aasta tagant. Kuna viimase uuringu põhjal oli talupojatarkus tervenisti kadunud, puudub vajadus ka edasisteks uuringuteks ja mõiste “talupojatarkus” võib panna tallele rahvusarhiivi postkasti.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: