Tarandid on tuntud paljude asjade poolest, kuid nende metsaomaniku rolli teatakse vähem. Kunagi oli siin Andres ja Mari Tarandi suvekodu, mille ümber on nüüdseks kasvanud 24 hektari suurune eramets.

Harjumaa kõige kaugemas nukas mere läheduses ukerdavad raielangil kändude ja vagude vahel Indrek Tarand ja tema poeg Julius, käes torud ning seljas punased vakad. Metsamajandaja jaoks pole kevad õige kevadki, kui metsa ei istutata.

Andres Tarand on uhke Mandri-Eesti kõige suurema jugapuu üle, mis nende metsas kasvab. “See on vanapoiss, õitseb kevadel, aga tolku ei ole, teised on liiga kaugel,” kirjeldab ta haruldase okaspuu eraelu.

Vähemalt viie meetri kõrguse ja arvatavalt 120aastase puu looduskaitse alla võtmine oli samuti Andres Tarandi ettepanek. Naaberküla jugapuutukkade puhul pole see siiani õnnestunud.

“Kui parlament oleks selles osas aktiivsem, võiks raiemahtusid kontrollida ja mõnikord natuke vähendada. See käib umbes kolmandiku-neljandiku kohta," leiab Andres.

Avalehele
65 Kommentaari
Loe veel: