Võru linna vanasse haiglasse sattusid paljud noored mehed, kes võitluses enamlaste vastu haavata said. 24. veebruaril 1918 haavata saanud Hans Kulli elu meedikutel päästa ei õnnestunud. Eesti Filmiarhiiv

Rahvusarhiivi Vabadussõja Ajaloo Komitee materjalide hulgast (ERA.2124.2.24) tuli hiljuti välja üllatav leid. 12. novembril 1938 saatis Võru linnas Aleksandri 32 elav Julie Kulli Sõjavägede Staabi IV osakonda kirja, kus palus määrata endale kui Eesti riigi eest langenu abikaasale pension.

Sõjaväelaste pensioni seaduse § 1 punkt 9 järgi olid õigustatud saama pensioni ka säärased perekonnad, “kelle toitjad on langenud või saanud terviserikkeid Eesti Vabariigi ja selle põhiseadusliku korra või kodanikkude julgeoleku kaitsmisel, kui nad ei kuulu ühegi muu pensioni seaduse alla”. Langenu perekond pidi esitama vähemalt kaks tunnistajat, ja seda vande all.

* * *

Siinkohal olen kirja pannud kogu säilinud kirjavahetuse.

Avalehele
0 Kommentaari