NSV Liidu Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 22. aastapäeva tähistati 7. novembril 1939 Estonias ametlikult ja pidulikult. Lava kaunistasid suure­mõõtmelised Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu lipud ja vapid ning uhke transpa- rent “XXII”. Mängis Tallinna Töölisühingu sümfoonia­orkester Nikolai Goldschmidti juhatusel, laulis Tallinna Töölismuusika Ühingu segakoor. Riigiarhiiv
Estonia kontserdisaalis kõlas Eesti välisministri Ants Piibu etteaste järel “Internatsionaal”, NSV Liidu saadiku Kuzma Nikitini kõnele järgnes “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm…”.

Kas tõesti tähistati president Konstantin Pätsi ajal Eesti Vabariigis pidulikult Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva? Jah, nii see tõepoolest oli. 7. novembril 1939 toimus Estonia kontserdisaalis sel puhul pidulik aktus.

See oli keeruka baasideaja algus. Oktoobrirevolutsiooni pidulik aktus Estonia kontserdisaalis näitas selgelt rõhuasetuste muutumist.

Eelnenud aastatel korraldas NSV Liidu saatkond oma ruumes revolutsiooni aastapäeval paaritunnise vastuvõtu, mida külastas ka Eesti välisministeeriumi esindaja. Aga näiteks
7. oktoobril 1938 polnud NSV Liidu saatkonnas puhkuse tõttu kohal saadik Kuzma Nikitinit ennastki.


Avalehele
46 Kommentaari
Loe veel: