Sõeluuringu käigus kasutatakse rinnanäärme radioloogilist uuringut ehk mammograafiat. Mammograafiauuring tähendab, et rindadest tehakse röntgeniülesvõtted. Uuringus osaleja juhatatakse aparaadi juurde, kus uuringut läbi viiv radioloog asetab rinnad kordamööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb pildid kummastki rinnast. Foto: Shutterstock

See on ka peamine põhjus, miks tuleb end regulaarselt kontrollida ja alati sõeluuringus osaleda.

Mis on sõeluuring?

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- ja rinnavähi varaseks avastamiseks. Sõeluuringule minemist ei tasu kindlasti karta ega seetõttu ka minekut edasi lükata.

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi vanuses 50–69 eluaastat iga kahe aasta järel. 2019. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969. Kokku on sellel aastal sõeluuringule oodatud 77 928 naist. Kõigi ravikindlustatud naiste sõeluuringu eest tasub Eesti Haigekassa.

Miks on vajalik osaleda rinnavähi sõeluuringus?

Enamasti pöördutakse arsti poole siis, kui avastatakse rinnas mõni käega tuntav või silmale nähtav muutus. Eriti tähelepanelik tasub olla selliste ohumärkide suhtes nagu tükk rinnas, muutunud rinnakuju, laikude teke, rinnanibu sissetõmme, eritis rinnanibust või kaenlaaluste lümfisõlmede suurenemine. Selliste märkide ilmnemisel tuleb kindlasti pöörduda arsti poole.

Selleks et ennetada nimetatud sümptomite teket ning kasvaja levimist organismis, tuleks regulaarselt kontrollis käia. Seda enam et rinnavähi puhul on tegu haigusega, mida on võimalik varakult avastada. Rinnavähi varajane avastamine on ülioluline, kuna võimaldab alustada ravi õigeaegselt. Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav, võimaldades vajadusel kasutada rinda säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.

Mis uuringul ees ootab?

Sõeluuringu käigus kasutatakse rinnanäärme radioloogilist uuringut ehk mammograafiat. Mammograafiauuring tähendab, et rindadest tehakse röntgeniülesvõtted. Uuringus osaleja juhatatakse aparaadi juurde, kus uuringut läbi viiv radioloog asetab rinnad kordamööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb pildid kummastki rinnast.

Uuring võib küll veidi ebamugav tunduda, kuid ei tohiks olla valus. Kui see aga siiski valus on, tuleb sellest õele või arstile teada anda. Ülesvõtte tegemise ajal on äärmiselt oluline püsida paigal, see tagab pildi parema kvaliteedi. Tehtud röntgeniülesvõtteid hindavad kaks radioloogi, et veenduda tulemustes ja tagada sõeluuringu kvaliteet.

Väikese kiirgusdoosiga mammograafia on tervisele ohutu.

Uuringupäeval soovitame valitud raviasutusse veidi varem kohale minna. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument. Uuringul tuleb end vööni lahti riietada, seega valige rõivastus, mis on mugav. Sel päeval ei ole soovitatav kasutada deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti. Naised, kelle menstruaaltsükkel muudab rinnad tundlikuks, võiksid minna uuringule tsükli 5.–15. päeval, sest siis on rinnad vähem hellad.

Kuhu uuringus osalemiseks pöörduda?

Naistele, kelle sünniaasta on käesoleval aastal sõeluuringule kutsutavate seas, saadab vähi sõeluuringute register nimelise kutse. Kuna kutse saadetakse rahvastikuregistris märgitud aadressile, ei pruugi need inimesed, kelle tegelik elukoht ei ühti rahvastikuregistris oleva postiaadressiga, kutset kätte saada.

Seetõttu on äärmiselt oluline aeg-ajalt kontrollida oma andmeid riigiportaalis www.eesti.ee. Lisaks paberkutsele saadetakase ka elektrooniline kutse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saatekirjade lahtrisse. Kutse saamise järel tuleks leida kutsele märgitud raviasutuste hulgast endale sobivaim ning registreerida end uuringule. Rinnavähi sõeluuringus on võimalik osaleda ka mööda Eestit liikuvates mammograafiabussides, mille liikumisgraafikud on samuti kutsel välja toodud.

Uuringutulemused tehakse teatavaks paari päeva jooksul. Vastavalt kokkuleppele edastatakse kirjalik vastus soovitud aadressile kas e-posti teel või paberkandjal. Mõnikord võib juhtuda, et naine kutsutakse kordusuuringule. See ei tähenda automaatselt rinnavähki. Enamasti soovitakse vaid veenduda esmase uuringutulemuse täpsuses.

Ära jää kutset ootama!

Uuringus osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui Sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada endale kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Registreerumisel kontrollitakse Sinu sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes tuleks kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.