Eesti.ee Foto: Ekraanitõmmis

Riigiportaal Eesti.ee on kodanikule justkui väravaks, mille kaudu saab hõlpsasti suhelda asutustega – vaadata ostetud ja väljaostmata retseptiravimeid, juhiloa kehtivust liiklusregistris, tellida Euroopa ravikindlustuskaarti haigekassast, registreerida lapse sündi jpm.

Kõiki teenuseid saab vaadata aadressil www.eesti.ee à E-teenused à Kodanikule. Siseneda saab ID-kaardi või pangalingi abil.

Retseptid

Asukoht www.eesti.ee à E-teenused à Kodanikule à Tervis ja tervisekaitse à Retseptid.

Üks võimalus kindlustatutele on väljakirjutatud retseptide vaatamine. Retseptikeskkonnas näeb, millal ja millistele ravimitele on arst retsepti väljastanud, kas ja kui kaua retsept veel kehtib ning milliseid ravimeid on varem ostetud.

Juhul kui arst ei väljasta retsepti toimeainepõhiselt, on riigiportaali retseptide vaates näha arsti lisatud põhjendus. Väljal “Apteekri lisaselgitus” on apteekri põhjendus valiku kohta. Pärast ravimi ostmist saab lahtris “Makstud summast välditav osa” vaadata seda summat ravimi ostuhinnast, mida oleks piirhinna piiresse jääva ravimi puhul võinud kokku hoida.

Haigekassa e-teenuste seas on ka töövõimetus- ja hambaravihüvitised, Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine jpm.

Töövõimetushüvitised

www.eesti.ee à E-teenused à Kodanikule à Tervis ja tervisekaitse à Isiku töövõimetushüvitised (haigekassa).

Sellest vaatest saab infot oma kolme viimase kalendriaasta töövõimetushüvitiste (nt haigus-, hooldus- või sünnitusleht) kohta.

Hambaravihüvitised ja proteesihüvitiste limiit

www.eesti.ee à E-teenused à Kodanikule à Tervis ja tervisekaitse à Hambaravihüvitised isikule.

Vaates näeb infot hambaravihüvitise maksmise kohta, mida saavad vähemalt 63aastased ravikindlustatud ning vanadus- ja töövõimetuspensionärid (hüvitis 19,18 eurot). Samuti rasedad ja alla üheaastase lapse emad ning suurenenud hambaraviteenuse vajadusega inimesed (hüvitis 28,77 eurot). Andmeid kuvatakse ainult väljamakstud hüvitiste kohta.

Täiendav ravimihüvitis

www.eesti.ee à E-teenused à Kodanikule à Tervis ja tervisekaitse à Ravimihüvitised (haigekassa).

Kui soodusravimitele on kulunud rohkem kui 300 eurot kalendriaastas, saab haigekassalt taotleda täiendavat ravimi­hüvitist.