Foto: Andres Putting

Haigekassaga lepingu sõlminud raviasutusi nimetatakse meie lepingupartneriks. Kõik need raviasutused võivad lisaks haigekassa tervishoiuteenuste loetelus olevatele teenustele osutada ka tasulisi teenuseid.

Alati tasub enne arsti vastuvõtule minemist üle täpsustada, kas raviasutusel on haigekassaga leping, mis ulatuses tasub raviprotseduuri või visiidi eest haigekassa ning millise osa peab tasuma ise.

Lepingupartnerite nimekirja leiab haigekassa veebilehelt. Tasuliste teenuste hinnakirja leiab iga raviasutuse kodulehelt ja hindu saab alati üle küsida konkreetsest raviasutusest. Vastuvõtule registreerimisel kontrollige iga kord, kas teid registreeritakse haigekassa teenuste või tasuliste teenuste järjekorda.

Kui patsient kasutab tasulisi teenuseid, peab raviasutus vastavalt tarbijakaitseseadusele esitama teenuse osutamist ja selle eest tasumist tõendava dokumendi ehk arve.

Kõiki arsti vastuvõtul või haiglaravil ravikindlustuse eest saadud teenuseid näeb haigekassale esitatud raviarvel. Need on kättesaadavad veebilehel www.digilugu.ee.

Pöörduge alati haigekassa poole, kui teil on küsimusi tervishoiuteenuste või ravikindlustuse kohta. Haigekassa vastab küsimustele telefonil (+372) 669 6630 või e-posti teel info@haigekassa.ee.