Alates 1. juulist saavad kõik ravikindlustusega täiskasvanud 30 eurot hambaravihüvitist aastas. Shutterstock

Hüvitist saab kasutada ühel hambaarstikülastusel kuni 50% hambaraviarve eest tasumiseks. Teise (vähemalt) poole summast tasub patsient.

Rasedad, alla üheaastase lapse emad, üle 63aastased, osalise või puuduva töövõimega ning suurenenud hambaravivajadusega inimesed saavad alates 1. juulist hambaravihüvitist 85 eurot aastas – nemad tasuvad raviarvest alati vähemalt 15% ise.

Üks hüvitis kehtib ühel kalendriaastal

Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures ravi eest tasudes. Hiljem ei pea esitama ühtegi dokumenti või avaldust. Hüvitist saab kasutada ainult nende arstide juures, kes on haigekassa partnerid. Raviaega kinni pannes küsige kliinikust või vaadake haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi, kas arstil on vastav leping.

30 või 85 euro suurust hüvitist saab kasutada kalendriaasta lõpuni. Kasutamata jäänud summa järgmisesse aastasse üle ei kandu. Kui mingi osa hüvitisest jääb kasutamata (nt 10 eurot), saab jääki kasutada järgmisel hambaarstikülastusel sama kalendriaasta sees kuni 31. detsembrini.

Alates jaanuarist on kõigil ravikindlustatud täiskasvanutel aasta jooksul kasutamiseks vastavalt 30 või 85 euro suurune hambaravihüvitis. Hambaarsti juurde minnes saate alati enne visiiti arstilt või registraatorilt küsida hambaravihüvitise jäägi suurust. Hüvitise jääki on võimalik kontrollida ka riigiportaalist www.eesti.ee.

Ainult esmavajalikele teenustele

Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib ainult esmavajalikele teenustele ja need on kirjas haigekassa tervishoiuteenuste loetelus: hambaarsti vastuvõtt, diagnostika (sh röntgeniülesvõtted), ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine, püsiva täidise paigaldamine, hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimine, juureravi, igemealuse hambakivi kirurgiline eemaldamine, tuimastus. Enne visiiti küsige alati, milliseid teenuseid hambaarst teile osutab ja kas need kuuluvad hüvitatavate nimekirja või mitte. Nii saate vältida ootamatusi arve tasumisel.

Kuidas arvutatakse hüvitatavat summat aga siis, kui arst osutab nii nimekirja kuuluvaid kui ka mittekuuluvaid teenuseid? Sel juhul arvestatakse hüvitise summa maha ainult nende teenuste eest, mis on esmavajalike teenuste nimekirjas. Ülejäänud teenuste eest tasute täishinda vastavalt hinnakirjale.

Kui ühel vastuvõtul paigaldati teile näiteks täidis ja valgendati ka hambaid, saate hüvitist kasutada üksnes vastuvõtu ja täidise paigaldamise eest. Hammaste valgendamise eest tasute täishinda. Hambaarst võib patsiendilt küsida ka visiiditasu 5 eurot (v.a lapseootel naised).

Siiani kehtinud hüvitised

Kui teile kehtis siiani hambaravihüvitis 19,18 eurot (pensionärid ja osalise või puuduva töövõimega inimesed) või 28,77 eurot (rasedad, alla üheaastase lapse emad ja suurenenud ravivajadusega inimesed), saate tänavu enne 1. juulit kasutatud hambaraviteenuste eest hüvitise kätte, kui esitate haigekassale vastava avalduse enne 1. oktoobrit 2017. Kui saate veel hambaravi tänavu pärast 1. juulit, lahutatakse juba kasutatud hüvitise summa uuest hüvitisest (85 eurot) maha.