Erakogu

Haigekassa hüvitab oma kindlustatutele selliseid kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi-vigastusi või mis hoiavad ära haiguse süvenemist.

2015. aasta üheksa kuuga hüvitas haigekassa meditsiiniseadmeid rohkem kui 57 000 kindlustatule 6,6 mln euro eest. Sellest summast 2,8 mln kulus 37 600 diabeedihaigele glükomeetri testribade hüvitamiseks.

1. jaanuarist 2016 lisanduvad meditsiiniseadmete loetellu mitmed uuendused. Võrreldes kehtiva loeteluga, lisatakse 174 uut seadet. Lisaks hakkab haigekassa kompenseerima meditsiiniseadmeid kolmele uuele diagnoosile, millele varem soodustusi polnud.

Alates uuest aastast paraneb meditsiiniseadmete kättesaadavus ja valik stoomidega, kaela­traumadega, rasket ihtüoosi, har-
vaesinevat haigust Epider­mo­lysis Bullosa’t põdevatele ning lümfitursete raviks kompressioontooteid vajavatele patsientidele. Samuti laieneb hüvitatavate glükomeetri testribade, lantsettide (vereproovi võtmiseks vajalik ühekordne torkevahend), ortopeediliste toodete, haavasidemete ning unehäirete ravis kasutatavate seadmete-maskide valik.

Võrreldes kehtiva loeteluga, tehakse uues loetelus järgmised muudatused:

 • lisatakse 4 uut meditsiiniseadmete rühma – stoomilõhna neutraliseerivad vahendid (2 pakendit), kaelaortoosid (12 toodet), kompressioontooted (4 toodet) ja raske ihtüoosiga haigetele nahahoolduseks vajalikud nahahooldusvahendid (10 pakendit);
 • muudetakse Epidermolysis Bullosa’t põdevatele patsientidele hüvitatavate haavasidemete hüvitamise tingimusi, tõstes haavasidemete hüvitamise määra 90%ni ning hüvitatava haavasidemete arvu seniselt 60 sidemelt aastas 100 haavasidemeni kuus.

Muudetakse stoomihooldusvahendite hüvitamise tingimusi järgmiselt:

 • tõstetakse stoomiümbrise kaitsepadjakeste ja nahakaitsevahendi hüvitatavat kogust kuni 200 padjakeseni ja/või 4 nahakaitsevahendini 6 kuu jooksul;
 • tõstetakse stoomiümbrise nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi hüvitatavat kogust kuni 200 padjakeseni ja/või 4 nahapuhastusvahendini 6 kuu jooksul;
 • hüvitatakse mitme stoomiga patsiendile stoomirõngaid lähtuvalt stoomide arvust;
 • teatud (meditsiiniseadmete loetelus kirjeldatud) juhtudel tõstetakse stoomiga patsientidele hüvitatavat stoomirõngaste kogust kuni 100 stoomirõngani 6 kuu jooksul;
 • tõstetakse stoomipulbrite ja kaitsekreemide hüvitatavat kogust kuni 6 pulbrini või kaitsekreemini ning stoomipasta hüvitatavat kogust kuni 6 pastani 6 kuu jooksul;
 • laiendatakse alkoholivaba stoomipasta hüvitamise tingimusi täiskasvanud patsientidele, kes ei saa kasutada tavalist (alkoholiga) stoomipastat.

Lisatakse uued meditsiinisead­med alljärgnevatesse rüh­ma­desse:

 • glükomeetri testribad;
 • lantsetid;
 • kolo-, ileo- ja urostoomi hooldusvahendid (stoomi­rõngad ja -kotid);
 • trauma- ja operatsiooni­järg­seks kasutamiseks mõel­dud ortoosid;
 • haavasidemed ja -plaastrid;
 • unehäirete ravis kasutatavad seadmed ning nende maskid.