KIK

Projekti läbiviija OÜ Saverna Teenus tegevjuht Urmas Laanemaa on pea 15 aasta jooksul projektirahaga renoveerinud Orava valla, Orava küla veetorustikud, veetöötlusjaama ja reovee ülepumpamisjaama, samuti teinud mitmesuguseid veemajandusprojekte Meremäe ja Obinitsa asulas. Peale Maakonnasipelgalt võidu toonud renoveerimise on olnud käsil projekt "Saverna küla reoveepuhasti rekonstrueerimine", mida rahastati KIKi 2017. aasta keskkonnaprogrammist. Toetuse andjaga koostööd peab Laanemaa positiivseks. „Olen teinud KIKiga koostööd juba aastaid ja alati on kõik sujunud, ning kui ongi tekkinud probleeme, on leitud nendele alati lahendused.”

Maaritsa külas oli olukord enne projekti tema sõnul väga vilets, vee- ja kanalisatsioonitorustikud olid vanad, rajatud 70.– 80ndatel aastatel. „Olemasolev reoveepuhasti (BIO -50) oli mingil põhjusel jäänud lõpuni välja ehitamata ning töötasid ainult biotiigid, mille olukord oli samuti äärmiselt kehv. Joogivee puhastust samuti praktiliselt ei toimunud,” annab Laanemaa ülevaate.

Nõukogudeaegne hoone ei pidanud vastu

Vajalike tööde tegemine Maaritsa külas kulges Laanemaa meenutusel hästi, ehitustöödega saadi valmis isegi planeeritust kiiremini. „Kuna eelnevalt oli olemas rekonstrueerimise projekt, siis erilisi katsumusi ette ei tulnud, välja arvatud veetöötlushoone rekonstrueerimine. Projekt nägi ette pumplahoone säilitamist ning selle kõrgemaks ehitamist, aga kui pumpla katus maha võeti, siis vajusid selle nõukogudeaegse ehitise seinad lihtsalt laiali ning ei jäänudki muud üle kui pumplahoone maha lammutada ning uus ehitada,” jutustab projekti vedaja ja kinnitab, et koostöös KIKiga sai ka see probleem lahendatud.

Urmas Laanemaa ütleb, et valminud Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonivõrguga ollakse rahul ning tagasiside on ainult positiivne. „Ka vallavalitsus on rahul, vesi on puhas, ja kuna torustikud ja seadmed on uued, siis ei ole enam veekatkestusi, mida enne pidevalt ette tuli. Projektiga on avanenud võimalus kanalisatsiooniga liituda ka sellistel majapidamistel, kellel enne kanalisatsioonitorustik puudus. Olemegi sellel aastal juba mitmele majapidamisele oma vahenditest kanalisatsioonitorustiku rajanud,” võtab Laanemaa tulemusi kokku.

Urmas Laanemaa julgeb anda ka teistele asutustele soovituse: „Kui leiate, et midagi on vaja parendada või on mingi muu hea idee, siis tuleb alati proovida KIKiga koostööd teha, suhelda maakondliku koordinaatoriga, kes annab ka soovitusi ning juhendab. Alati on võimalus oma idee KIKi abiga teostada.

KIKi projektispetsialisti Piret Sepa sõnul koostöö kõigi osaliste vahel sujus ja probleeme ei tekkinud. „Saverna Teenus OÜ on ka varem mitut veemajanduse projekti ellu viinud ja koostöö on alati meeldiv olnud. Samuti on hea meel, et Põlvamaa inimesed on projekti oluliseks pidanud ja seda esile tõstnud,“ ütles ta.

Projekti elluviija: OÜ Saverna Teenus
KIKi toetus: 359 063 eurot keskkonnaprogrammist