Meteoroloogiliselt järjekindlaks jäädes ei tohiks mõistet "ilm" – mis Maal tähendab atmosfääri seisundit antud ajal antud kohas – tähtede puhul kasutada. Ometi nimetavad astrofüüsikud tähtede hõredaid väliskihte täheatmosfääriks. Loomulikult ei koosne see meile tuntud õhust, vaid peamiselt vesiniku ja heeliumi aatomitest. Räägitakse ka tähetuulest, mis jällegi ei ole õhumasside liikumine, vaid aineosakeste “väljapuhumine” tähe pinnalt. Ja see on võimas tuul. Andromedae, atmosfääris triivivad pilved, mis koosnevad … elavhõbedast. Hiljem on leitud veel kümmekond taolist pilvist tähte, mõnel juhul võivad pilvi moodustada strontsiumi, ütriumi või koguni plaatina aurud.
Avalehele
0 Kommentaari