Kui 1990. aastatel oli meil üle 700 000 veise, siis praegu on veiseid vaid 253 000, neist piimalehmi 84 000.

Loomakasvatuse vähendamine oleks Eestis väga rumal tegu, niigi on meie karjad kahanenud mitu korda, kõlas hoiatus piimanduse arutelul Kuivajõe Farmeris. Samas panevad Euroopa Liidu uued rohealgatused piimatootjaid just sellise surve alla.

Silja Lättemäe
Mahetootjja Tarmo Vest kasvatas väga hea rapsisaagi.

Kuigi oli kuiv aasta, suutis Türi valla mahepõllumees Tarmo Vest kasvatada viljelusvõistlusel rapsisaagi kolm tonni hektarilt. Number pole iseenesest midagi erilist. Eriliseks teeb tulemuse asjaolu, et see saadi mahepõllult.

Lii Sammler
Leili metsalood | Rästikud liiguvad talvituskohtadesse

Paaril viimasel päeval olen kohanud metsateel liikumatult lebavaid rästikuid, kes justkui koguksid enne talvituma asumist endasse maa- ja päikesesoojust. Ussimaarjapäeva kohta, mis eelmisel nädalal ära oli, ütleb vanarahvas, et siis kaotavad rästikud mürgi ja hakkavad kogunema talvekorterisse.

Leili Mihkelson
Maaülikool ja mullaklaster katsetavad, kas rapsi on võimalik kasvatada bioloogiliste taimekaitsevahendite abil.

Bioloogiline taimekaitse tähendab taimekahjustaja loodusliku vaenlase toomist kahjuri levikupiirkonda. Nii hoitakse ära kahjustaja levik, ilma et peaks kasutama keemilisi taimekaitsevahendeid. Bioloogilised taimekaitsemeetodid võivad olla näiteks putukate, röövlestade või lindude toomine uude keskko...

Roosi Soosaar,
Reet Karise,
Killu Leet
Sügis on mänsakute jaoks talvevarude kogumise aeg.

Augustis sageneb metsadest kostuv pikk ja kõhedust tekitav “kreet-kreet-kreet”, mis annab märku, et lähedal on askeldamas mänsakud. Pähklimänsak on Eestis levinud valdavalt läänepoolsetel aladel, eriti suurematel saartel, kus leidub laialdaselt männikuid ja sarapikke. Just viimastes võib mänsakuid a...

Karl Adami
Okaspuupalkide märtsis alguse saanud hüperhinnatõus on peatunud ning nii siseriiklikud märgid kui ka välisturgudel toimuv näitavad, et oodata on hinnakorrektsiooni alla.

Erametsakeskuse hinnastatistika järgi okaspuupalkide kallinemine pärast erakordselt suurt ja kiiret hinnatõusu augustis peatus. Kui männipalkide hinnad jäid samale tasemele, siis kuusepalkide hinnad said kerge languse. Lehtpuu jämesortimentide ja paberipuidu hinnad kasvasid kuuga 1–2%. Palkide hinna...

Heiki Hepner
Sügavad rööpad metsamaterjali väljaveoteel on sageli olnud aktivistide meelepaha allikas. Teinekord aga see siiski ei tähenda, et tegemist oleks seaduserikkumisega.

2018. aastal kutsus keskkonnaamet (KeA) kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) n-ö laua taha arutama konstruktiivse koostöö võimalusi, sest EMA aktivistidelt laekus arutul hulgal kaebusi, millest paljudel polnud vähimatki seaduslikku põhjendust.Et metsatöid kritiseerivad kaebused läbiksid enne nen...

Ain Alvela