püss Foto: TERJE LEPP

Koerajahti lubatakse 1. oktoobrist 31. märtsini. Endiselt ei lubata kasutada lõastamata jahikoeri aasta ringi metsseajahil, sest suvisel poegimisperioodil valivad koerad agressiivse metssea asemel enamasti mõne nõrgema jahiobjekti, kelleks võib olla loom liigist, millele jahipidamine on keelatud.

Keskkonnaameti juhised 2015.–2016. jahiaastaks on järgmised.

2015.–2016. jahiaastal tuleks metssigade arvukust vähendada ligikaudu 29 600 looma võrra. Noorloomade osakaal kütitavate isendite seas peab olema 60% ning emasloomade osakaal kütitavate vanaloomade ja kesikute seas 60%. Metssigade küttimise maht peab olema realiseeritud jahiaasta lõpuks 29.02.2016.

Jahipiirkondade kasutajad on kohustatud iga kuu 10. kuupäevaks andma keskkonnaameti vastava regiooni jahinduse spetsialistile infot metssigade küttimise kohta (arv, sugu, vanusegrupp).

1. oktoobrist 30. aprillini on Eesti Vabariigi territooriumil keelatud metssigade lisasöötmine. Lubatud on peibutussööda kasutamine varitsusjahil kõrgistmelt, kus söödakus tohib olla kuni 100 kg ning peibutussöötmise kohas maas kuni 10 kg tera- ja/või kaunvilja, sealhulgas hernes või mais.

Peibutussöötmise kohtade omavaheline kaugus peab olema vähemalt 1 km ning peibutussööt ei tohi olla kaugemal kui 150 m
kõrgistmest.

Allikas: keskkonnaministeerium