Eesti kroon võinuks saada hoopis teistsuguse näo. Avalikul konkursil tunnistati parimaks Vladimir Taigeri kroonikavandid, teine preemia määrati Ado Tuugale, kolmas Urmas Ploomipuule. Omavahel võtsid mõõtu tuntud kunstnike väga eriilmelised kavandid.
"Kui me ei oleks suutnud 250 000 dollarit välja panna, siis oleks leping annulleerunud ja oleks olnud võimalik meilt trahvi nõuda.

Siis kutsusime panga juhatuse kokku, pöördusime avalikkuse poole ja teatasime Eesti lehtedes, et meie raha trükkimine on ohus, sest valitsus ei täida Ülemnõukogu presiidiumi korraldust. Kolm päeva hiljem oli raha olemas." Usutlus Rein Otsasoniga toimus Tallinnas 18. veebruaril 1997. See leidis kasutamist raamatus “Eesti rahareform 1992”, mille koostajaks oli Jaan Kelder, kuid intervjuuna varem ilmunud ei ole.

Avalehele
87 Kommentaari
Loe veel: