Ja õigustatult.

Neil oli alati kaasas midagi head ja lootusrikast, millest õhtustes tele- ja raadiouudistes ka rahvale teada anti. Ikka seotud tolle aja maailma nähtavasti tuntuima mehega, keda Vaino Väljas kutsus Karrbatsoviks. “Karrbatsov ütles sõnaselgelt...” Ning millele Arnold Rüütel lisas alati ka omalt poolt ühe mõtte.

NSV Liidu lagundaja

Tagantjärele olen mõelnud, et kas Väljas mõtles need julgustavad ja innustavad ütlused ise välja või oli Moskva kõrgeim parteijuht tõepoolest Eesti hulljulgetena näivate pürgimuste suhtes nii positiivselt meelestatud. Halbu sõnumeid Väljase esituses Moskvast pea kunagi ei tulnud.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: