Maanteemuuseumi kuraator Paavo Kroon on seda meelt, et vanad sildid väärivad head kohtlemist. Argo Ingver

Sel nädalal jõuavad paljudesse ajalukku kaduvate valdade vallamajadesse kirjad, mis kannavad Eesti Maanteemuuseumi direktori Kadri Valneri allkirja.

Seal seisab tähtis teadaanne koos üleskutsega: “Soovime kokku koguda haldusreformi käigus ajalukku kaduvate omavalitsusüksuste sildid, et luua aastail 2019–2020 väljapanek Eesti haldusjaotuse kujunemis(t)est viimase 100 aasta jooksul. /.../ Soovime ühe komplekti omavalitsuse (valla) alguse siltidest Eesti Maanteemuuseumi kogudesse.”

Umbes samalaadse, silte puudutava õhutus- ja kihutuskirja saatsid suvel omavalitsustele ka maaomavalitsuste liit ja mitmekordne põllumajandusminister Ivari Padar.

Maaleht küsis ka valdadelt enestelt, et kas need üleskutsed on piisavalt tegudele inspireerivad.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: