Põhjavee kaitseks kasutavad põllumehed keskkonda säästvaid väetamise, taimekaitse ja sõnnikulaotamise tehnikaid-tehnoloogiaid.

Järjest rohkem levib nn toitainete bilansi jälgimine, mis sisaldab mulla ja vee seiret ning järjepidevaid proove, uurimaks ohtlike kemikaalide, eriti lämmastiku ja fofsori sisaldust neis.

Et vähendada lägast tulevat keskkonnakahju, separeerivad põllumehed sõnnikut, rajavad biogaasijaamu, biotiike, settedrenaaže ja tehismärgalasid, viljelevad mahetootmist.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: