Kuna skanner lasermõõdistab lisaks tüve alumise osa diameetrile täpselt üles kogu puutüve ja oksad, võib saadud andmete alusel arvutatud statistiline metsatagavara edaspidi varasemast üksjagu suuremaks kujuneda. Sest seni mõõdistamisel üle kolmekümne aasta kasutatud mahuvalemite arvutamisel võeti aluseks vaid tüve diameeter ja puu kõrgus.

Nimelt võimaldab laserskanner metsa proovitükil teha punktipilvest 3D-mudeli, mille tulemuseks on väga tihe kolmemõõtmeline punktandmestik, millest on võimalik arvutada täpsemalt puude, nende võrade ja okste mõõtmeid ning selle põhjal omakorda saada aimu metsatagavarast senisest täpsemalt.

Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Allan Sims kinnitab, et järgmisel aastal hakatakse seadet igapäevases töös kasutama.

Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: