Aigar Kallas metsakonverentsil SVEN ARBET

Jari Laine Aalto ülikoolist Soomes alustas konverentsi ettekandega “Maailma tulevik – puidust riided ja tarbeesemed?”.

Teadlane keskendus ülikoolis välja arendatud puidust tekstiilitoodetele, mis said kuulsaks Soome esileedi kleidi materjalina riigi aastapäevapidustustel. Jari Laine märkis, et peale keemiliste saavutuste tuleb mõelda ka sellele, et puidu baasil arendatud riie oleks võrreldavas hinnaklassis nende materjalidega, mida praegu kasutatakse ja mis ei ole jätkusuutlikud.

Metsateadlase pilgu kliimamuutuste mõjule meie metsadele tulevikus ja vastupidi heitis Veiko Uri Eesti Maaülikoolist. “Lepime kokku, et kliima muutub ja inimesel on selles oma osa, muidu pole edasisel jutul mõtet,” juhatas ta oma ettekande sisse.

Teadlased on ühel nõul, et mets kliimamuutust ei peata, kuid aitab seda leevendada.

“Puit maailma ei päästa, aga aitab päästa,” nentis Cambridge’i ülikooli teadlane Annela Anger-Kraavi, kes pidas põhjaliku loengu süsiniku sidumisest ja -heitest maailma metsanduse kontekstis.

Vähem on räägitud sellest, kuidas kliimamuutuseid äristrateegiates enda kasuks pöörata. Sellest andsid ülevaate Priit Haldma ja Kalle Palling ettevõtte Estanc AS näitel.

Kui süsinikubilansi metsas saab välja arvutada, siis inimeste seisukohad kliimamuutuste ja säästliku metsamajandamise kohta on raskemini määratletavad.

RMK juht Aigar Kallas meenutas käesolevagi konerentsi moderaatori Erik Moora lauset ühelt eelnevalt konverentsilt: “Häälekas vähemus ei tohiks kunagi saavutada võimu vaikiva enamuse üle”.

“Nii ka RMK ei allu vähemuse diktatuurile,” lubas Kallas.

Erakondade debatis vaidles sellele seisukohale vastu Peeter Ernits EKRE esindajana. “Kas professor Toomas Frey on tõesti häälekas vähemus?” küsis ta. “Puutun kokku metsaekspertide ja teadlastega, kes on väga mures, olgu siis lankide suuruse või reaalse juurdekasvu pärast. Ühelt poolt on metsa palju, eriti kui vaadata helikopterist. Sõites autoga on teede servad üsna lagedad. Siin on suur lõhe.”

Veiko Uri tõi välja lõhe ka teaduslikes seisukohtades. “Üks osa teadlasi leiab, et kliima seisukohast on parem, kui metsi ei majandata, teine osa arvab, et just metsi majandades aitame kaasa kliimamuutuste leevendamisele.”

Nii Aigar Kallas RMKst kui ka Terhi Koipijärvi Soome Metsähallitusest rõhutasid, et metsade majandamisel peab kombineerima majanduslikke, loodushoidlikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid väärtusi, mis kokku tähendavadki jätkusuutlikku ehk säästvat metsandust.

Täieliku ülevaate konverentsist METS saab Maalehe kodulehel konverentsi blogist.