Hoolimata sellest, et strateegia valmimiseni on jäänud napilt kaks ja pool kuud, pole idee autoritel ja realiseerijatel vastuseid ühelegi Maalehe saadetud olulisele küsimusele. Viidatakse vaid, et teema on veel toores.
Järvik andis septembri alguses Maaelu Edendamise Sihtasutusele (MES) suunised, et käivitada 100 miljoni euro suurune maade riigile ostmise, laenude andmise ja tagamise karussell. Selle eesmärgiks nimetas minister maale elama asumise soodustamise. 50 miljoniga ostaks sihtasutus asunikele maad ja 50 miljonit läheks laenudeks.

“Strateegia peab valmima käesoleva aasta 1. detsembriks ning nägema ette selle teema tervikliku ja kompleksse käsitluse,” ütles Järvik. “Maaeluministeeriumi poolt on praeguseks ette valmistatud vastav materjal arutamiseks valitsuskabinetis juba lähiajal. Tõenäoliselt on uue strateegia elluviimiseks vaja teha mõningaid muudatusi ka seadusandluses.”

Avalehele
204 Kommentaari
Loe veel: