Anna Auza, Unsplash

Kinge antakse kingisaajale üle juba kinkija eluajal, annak aga alles pärast omaniku surma (pärimisseaduse § 56–72).

Näiteks on annak see, kui vanaema kohustab testamendis oma poega pärast surma andma pärandvara hulgast pojapojale üle ühe kinnistu. Muu vara, aga ka kõik vanaema kohustused, jäävad pojale.

Kuigi õigus annakule tekib annakusaajal pärimisõiguse ja testamendi alusel, ei muutu annakusaaja annaku eseme omanikuks mitte automaatselt pärandaja surmaga, vaid ta peab selle pärijalt välja nõudma võla- ja asjaõigusseaduse sätete kohaselt

Avalehele
0 Kommentaari