Foto: Sven Arbet

Kui üks vanematest ei täida oma kohustust nelja kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist, hakkab riik 2017. aastast alates maksma lapsele 100 eurot kuus. Seejuures nõuab riik makstud summa elatisvõlglaselt tagasi.

Elatisabiskeemi eesmärk on lahuselavate vanematega laste toimetuleku tagamine. Skeemi toetavad elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatele rakenduvad jõulised riiklikud sunnimeetmed ning täitemenetluse tõhustamine, teisalt tuleb aga perekonnaõiguslike vaidluste ennetamiseks toetada perelepitusteenust ning jätkata positiivse vanemluse edendamist.

2014. aastal oli Eestis elatisvõlgnikke 9150.