Sundvaldusega seatakse erateele kitsendus tee avalikuks kasutamiseks, samas maatükk jääb omanikule alles. Sven Arbet

Sundvaldus on sundvõõrandamise "noorem vend", mille toel saab eelkõige kohalikul tasandil rajada avalikke teid, juurdepääse ja tehnorajatisi. Kinnisasja omanikule tuleb seejuures maksta õiglast talumistasu ja hüvitada tekkinud varaline kahju.

Avalehele
44 Kommentaari
Loe veel: