Talioder on Eestis uus kultuur, kuid Aivar Treibergil selle kasvatamine õnnestus. Foto: Erakogu

Tooreks saagiks mõõtsid kohtunikud sügise hakul 12,9 tonni hektari kohta. “Põllul näitas niiskusemõõtja vilja niiskusesisalduseks 19,4 protsenti,” selgitas Treiberg toona Maalehele ning ütles, et tema valemi järgi võiks kuiva vilja tulla 11,4 tonni kanti hektarilt. Tuli aga 1,2 tonni enam. Taliotra kasvatas mees tänavu kolmandat aastat ja alati on saak olnud üle 8 tonni hektarilt.

Sort, mis võidu tõi, oli ’Meridian’ ning põllu suurus 21,5 ha. Külv oli tehtud 31. augustil 2014. Mullu sügisel tegi Treiberg haigustõrje, et taim talve üle elaks.

“Kõik oleneb taimedest,” teab Treiberg rääkida. “Nõrkadele taliodra taimedele saab tavaliselt saatuslikuks kõikuvate temperatuuridega märtsikuu.”

Tänavu sügisel tehtud taliodrakülv näeb praegu väga hea välja. “Kartsin, et põud võib liiga teha, aga õnneks pole seda juhtunud.”

Põld, millest jutt käib, on mulla lõimise ja kalde poolest samasugune nagu too, mis tänavu võidu tõi. Rähkne paepealne muld endise fosforiidikaevanduse kõrval on kõrge fosfori- ja kaaliumisisaldusega ning agrotehniliseltki on kõik eelmise aastaga sarnaselt tehtud. “Sõnnikut panin ka täpselt sama palju,” ütleb teraviljakasvataja.

Seda, kas taliodrapõlluga järgmisel aastal võistlustulle minnakse, Treiberg veel ei ütle. Sest kõik sõltub taimedest, sellest, milline talv tuleb ja kuidas nad vastu peavad. “Võistlema on mõtet minna võidu peale. Olen teinud kõik, et võit võiks tulla, aga kunagi ei tea ju ette.”

Taliviljade osakaal osaühingu Naeris põldudel on 80 protsendi ümber.

Arvestades teadlikkuse kasvu, uusi tehnoloogiaid ja sorte ning kliimasoojenemist, pakub Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur ja viljelusvõistluse ekspert Peeter Viil, et tulevikus on talioder Eestis laialt levinud ja hea saagikusega kultuur. Eriti hea on teadlase sõnul taliodra olukord ning saagipotentsiaal Põhja-Eestis, Läänemaal ja saartel.