Luua metsanduskooli õpe on välja arendatud koostöös tööandjatega. Luua Metsanduskool

Naistepäeval, 8. märtsil ilmus Maalehes artikkel maaettevõtjate probleemidest – neil pole kusagilt võtta häid töötajaid. Muu hulgas sai loos sõna üks metsandusega tegeleva ettevõtte juht, kelle väited puudutasid ka Luua metsanduskooli.

Meie kohta käivad sõnad võib kokku võtta lühidalt – Luua metsanduskooli lõpetajad ei jõua metsa tööle. See väide käis nii metsanduse eriala lõpetajate kui ka metsamasinate operaatorite kohta.

Võib ju olla, et seda öelnud ettevõtja ei ole tõesti meie vilistlastega tööalaselt kokku puutunud, kuid laiemas plaanis on see väide vale.

Haridus- ja teadusministeeriumi vilistlasuuringu põhjal (2017. aasta andmed) töötab erialasel ametikohal üle 90% Luua metsanduskooli vilistlastest. Näiteks läinud õppeaastal lõpetas meie koolis 43 värsket metsameest (32 metsuri, 3 metsakasvataja ja 8 metsamajanduse õppekava lõpetajat), 11 metsandusspetsialisti, 9 harvesterioperaatorit ja 10 forvarderioperaatorit.

See tähendab, et metsanduses asus tööle vähemalt poolsada noort. Kuhu on nad siis kadunud, et ettevõtja neid ei märka? Jah, nii mõnedki neist on läinud piiri taha, kus palgad ja töötingimused paremad. Kuid seda valikut ei ole teinud rohkem kui kümnendik neist!

Samuti kõlas artiklis väide, et meie vilistlastest metsamasinaoperaatorid ei jõua tööturule ning et 2015. aastal lõpetanud kolmekümne kahest harvesterioperaatorist töötab Eestis vaid kaks. Ilmselt on siin midagi väga sassi läinud, kuna kõnealusel aastal lõpetas metsamasinate (harvester ja forvarder) juhtimise eriala vaid 13 noort. Kust tuli juurde 19 lõpetajat, on arusaamatu.

Metsandusvaldkonnas on Luua metsanduskoolist saanud kvaliteedimärk! Meie õpilased on oodatud väga paljudesse ettevõtetesse praktikale ja nii mõnedki neist saavad juba sel ajal tööpakkumise. Tihe koostöö ettevõtetega käib kogu õppetöö korraldamisel, sest õpetamisel on määravaks tööturu nõudlus.

Koostöös tööandjatega

Artiklist käis läbi ka mõte, et Eesti kutseharidus ei valmista ette selliseid töötajaid, nagu ettevõtjad vajavad. Kindlasti ei ole see nii, eriti metsanduses. Kogu meie õpe on välja arendatud koostöös tööandjatega ning vajadusel seda ka kohandatakse. Muidugi ei käi see protsess üleöö, kuid muutused tööturul ongi pikema vinnaga.

Milliseid töötajaid vajab metsandus paarikümne aasta pärast, on praegu raske ennustada. Hiljuti koostatud OSKA raport ennustab aga, et metsanduses tööjõuvajadus pigem kasvab.

Luua metsanduskoolis oleme kindlad, et meie lõpetajad on ette valmistatud kohanema ka kõige ootamatute muutustega. Koolist on nad saanud kaasa oskuse õppida ja end täiendada.

Meie vilistlasi võib kohata metsanduses töötamas kõikjal – nii suurtes kui väikestes ettevõtetes!

Vastulause 8. märtsi Maalehes ilmunud artiklile „Ettevõtja: alkoholism on maal meeletu, inimeste päästmiseks on vaja tasuta ravi”.