Foto: Leili Mihkelson

Loomulikult ei ole mõttekas kõiki piire pidevalt kõrgest rohust ja võsast puhtana hoida, seda võiks teha kohtades, kus on kas kraaviäärne liikumistee või metsasiht. Jahipidamisel on need olulised varitsuskohad, maaomaniku jaoks aga vajalikud nii liikumiseks kui metsamajanduslike tööde hõlbustamiseks.

Pildil olev piirisiht kulgeb minu metsa ja riigimetsa vahel, paremal kraavi taga riigi-, vasemal minu eramets. Kakskümmend aastat tagasi, kui omandireformi järgselt sealse maatüki omanikuks sain, oli see siht võsa ja ka suuremaid puid täis kasvanud.

Pärast 1970ndatel riigimetsas toimunud maaparandustöid seda eramaa poolele tasandatud kuivenduskraavi valli keegi ei hooldanud ja see kasvas kinni. Kui omanikuks sain, lasin külamehel selle lahti raiuda. Veidi hiljem ehitasime kraavile ka truubi, mille kaudu hakkas pääsema traktoriga üle kraavi ning metsasihtide kaudu suure teeni ja külani välja. Valli sees on auke ja koprakäike, kuid maasturi või traktoriga kannatab liikuda küll. Aegajalt langetavad koprad kraavi ääres puid ja jätavad tüvede koristamise inimeste hooleks.

Peale minu, jahimeeste või metsameeste liiguvad piirisihil metsloomad ja pesitsevad linnud. Aastate jooksul on esivanemate endistele talumaadele kasvanud lepikute asemele istutatud kuusenoorendikke, mis vajavad hooldust ja juurdepääsu hõlbustamiseks on liikumisteed vajalikud. Samal ajal vajavad ka kõik sihid aegajalt hooldamist ja mul sellega vedanud – jahimehed tulevad appi.