Erametsakeskus korraldas Pärnumaal metsaomanikele maaparandusalase koolituse. Teoreetiline õpe toimus Kurgja Talumuuseumis ja pärast lõunasööki oli praktiline osa Mihkel Jürissoni juhendamisel Mädara küla metsamaadel.

Kuuldut-nähtut ümber jutustada pole mõtet, mainin vaid olulisemat ja lisan paar pilti. Kuna maaparandustööd, näiteks kraavi kaevamine, muudab mitme kinnistu veerežiimi, siis on vajalik naabrite nõusolek ja kokkulepped. See omakorda eeldab koostööd, maaparandusühistu olemasolu.

Maaparandus, eriti kuivenduskraavide rajamine koos sinna juurde kuuluvate ülesõitude (truupide) ja teedega, sobib üksnes tulundusmaale, olgu selleks siis kasvatatav mets või haritav põllumaa. See eeldab koostööd ka metsaomanike ja põllumeeste vahel. Soodes, rabades või teatud liikide (taimestik, kahepaiksed jt.) kaitseks valitud maadel peab säilima olemasolev looduslik veerežiim.


Tutvumisringil käies sai selgeks, kuivõrd on pärast kraavide uuendamist, truupide ehitust ning põllu- ja metsateede korrastamist paranenud kõigi metsamajandajate ja põlluharijate, aga ka külarahva liiklemisvõimalused. Silma hakkas veel kohalike maaomanike ja RMK koostöö – maaparandusühistu algatusel oli piki eramaade ja riigimetsa piiri kaevatud kraav ja rajatud hästi sõidetav teetamm, mis teenib mõlema poole huve.

Metsaomanikke oli tulnud mitmest maakonnast ning esitatud küsimuste rohkus ning kommentaaride arv juba iseenesest näitasid, kui suurt huvi kraavide taastamise, uuendamise ja korrashoiu vastu tuntakse. Arutelu käis ka truupide õige paigaldamise ja kindlustamise, voolunõvade kaevamise ning metsateede ja mahasõitude ehitamise üle.


Üsna Eesti keskossa jäävas maapiirkonnas toimunud õppepäevale kohaletulnute hulk oli veelkord tõestuseks, et metsaomanikele ei tasu neid korraldada linnades, eriti pealinnas Tallinnas, mis jääb vabariigi ühte serva, suurele osale huvilistele kaugeks ja kus on liiklemis- ja parkimisvõimalused kehvemad kui maal. Sel teemal oli Erametsakeskuse töötajatega tulevasi koolitusi silmas pidades ka juttu. Lisan veel, EMK-l olid kaasas vidinad, mis metsas suures grupis liikudes muutsid juhendaja jutu kõigile hõlpsasti kuuldavaks, polnud vaja rääkijale külje alla pugeda. Ühel pildil näha ka. Aitäh, Priit Jõeäär, suurepärane uuendus välikoolitusteks!

Arvan, et oli üle pika aja taas üks kasulik päev, lisaks suurepärane sügisilm.