“Loomakasvatuses on meil olukord üldkoguste poolest enam-vähem hästi, kuid kindlasti saab veel palju paremini,” tõdeb Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor ja Märja katsefarmi juhataja Birgit Aasmäe, kelle magistritöö käsitles antibiootikumide kasutamist veterinaarpraktikas. “Antibiootikumi valik sõltub haigusetekitajast,” ütleb Aasmäe. “Esiteks peaks iga farmi puhul teadma, millised patogeensed tekitajad selles karjas ülekaalus on. Kui vähegi võimalik, tuleks mastiiti tekitav mikroob ja tema antibiootikumitundlikkus laborianalüüsiga kindlaks määrata.” 2014. aasta septembris algatas Euroopa Komisjon määruse eelnõu, milles ühe abinõuna piiratakse antibiootikumide kasutamist nii, et veterinaararsti väljakirjutatav ravimikogus peab vastama tema hoole all olevate loomade raviks vajalikule kogusele. Ühtlasi on kavas koostada loetelu vaid inimeste raviks mõeldud antibiootikumidest.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: