Veised eritavad õhku metaani. SVEN ARBET
Augustis ja septembris Maamajanduses alanud diskussioon põllumajandusloomade pidamisega kaasneva keskkonnakoormuse üle on andnud üldisest probleemist mõnevõrra väära pildi. Kliima soojenemist ja muud keskkonnakahju põhjustavate gaaside teke jaguneb inimtekkeliseks ehk antropogeenseks ja looduslikuks. Suurimateks inimtekkelisteks metaani emissiooni allikateks loetakse aga nafta- ja gaasitootmist ning -töötlemist, samuti põllumajandust. Peamised metaaniallikad põllumajanduses on looma- ja riisikasvatus. Globaalselt on loomakasvatusest keskkonda sattuva metaani tekkes konkurentsitult suurim osatähtsus veistel. Maailma mastaabis peetakse olulist osa lihakarjast ekstensiivselt. Eesti lihaveiseid peetakse samuti peamiselt ekstensiivselt. Kuna Eesti lihaveiste koguarv on maailma üldhulgas tühine, siis summaarne metaani emissioon ja ka üldine mõju keskkonnale on tegelikult väga väike. Kuid rääkida lihaveisekasvatusest kui äärmiselt keskkonnasõbralikust loomakasvatusharust on samuti kohatu.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: