Piimatootjatel on oluline teada, kuidas muuta oma tegevus efektiivsemaks. RAIVO TASSO
“Edaspidi on kavas võtta kasutusele ühtne piima omahinna arvestamise metoodika, millega saame poliitika kujundajatele anda üheselt mõistetava info piimatootjate majanduslikust olukorrast,” ütles üks projekti eestvedajaid, endine põllumeeste keskliidu juht Kalev Kreegipuu. Ta rääkis, et pidi kriisiajal ametnikele korduvalt selgitama piimatootmise rasket seisu ning fakti, et piima toodetakse ja müüakse alla omahinna. Kui aga küsiti, mis see omahind siis on ja kui suur on tulu puudujääk, mis tuleks farmeritele kinni maksta, siis kindlaid algandmeid polnud.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: