Foto: ekraanitõmmis videoklipist

Sedasorti probleemiga silmitsi seistes võib olla hea mõte pesta käsi — teadlased on avastanud, et nii toimides muutuvad inimesed optimistlikumaks.

Saksamaa Osnabrücki ülikooli teadlane Kai Kaspar palus katsealustel lahendada "lahendamatu ülesanne". Ootuspäraselt ei saanud keegi sellega hakkama.

Pooltel katsealustel paluti pesta käsi, pooltel mitte; hiljem pidid mõlemad rühmad aru andma, kuidas nad end tunnevad.

Ehkki kummagi rühma esindajad kinnitasid, et tunnevad end "optimistlikult", oli käsi pesnute optimismi-määr suurem.

Uuringust selgus, et mitte igasugune positiivne mõtlemine ei toonud kaasa kõrgendatud motivatsiooni.

Katsealused, kes käsi ei pesnud, said kätepesijatega võrreldes paremaid tulemusi siis, kui üritasid ülesannet lahendada teist korda.

Tulemus annab mõista, et pesemine tähistab inimeste jaoks mingisugust lõpetatust — need, kes käsi pesid, tundsin, et nende töö on tehtud.

Kaspar pole esimene, kes käte pesemise ja meeleolu vahelisi seoseid uuris.

Teadlased on varem välja selgitanud, et inimestel, kes tunnevad end süüdi, väheneb süütunne pärast käte pesemist. Seda nimetatakse Macbethi efektiks – Shakespeare'i näidendi järgi, mille peategelanna üritab südametunnistusepiinu käte küürimisega vaigistada.

Eksperdid on tuvastanud ka, et põhjalik kätepesu muudab inimesi moraalsemaks.

Miks aga vähemalt 20 sekundit vältav pesemine meeleolu mõjutab? Nn kehastatud tunnetuse (ingl embodied cognition) teooria kohaselt mõjutab keha aju samapalju kui aju keha.

Näiteks paneb ettepoole nõjatumine inimesi mõtlema tulevikule, tahapoole naaldumine aga minevikku meenutama.

Taoliste kehaliste liigutuste juured peituvad keelelises sümbolismis. Puhastumisega — süü mahapesemisega, vaimse ja kehalise tervise parendamisega ning välimuse meeldivamaks muutmisega — seonduvad ideed panevad aluse sellele, mida me pärast käte pesemist tunneme.

Kaspari uurimus ilmus ajakirjas Social Psychological and Personality Science.

Ülaloleval fotol: nagu meenutab kuulus stseen filmist "The Aviator", reedab innukas kätepesemine ka kuhjunud vaimseid pingeid.