Metsamõisa.ee

Järsi küla tuntuim mees on Kuno Areng. Tänaseks on rajatud sellesse külla Puhta vee teemapark, mida külastab 3000 inimest aastas. Külas elab nüüdseks üks elanik, kuid Puhta vee teemapargi rajamise eestvedajad on veendunud, et nii ei jää. Tuleb juurde!

Järsi küla on taassündinud heaks näiteks külaelu taastõusule ning võimalusele, et unustatud paigad suudavad pakkuda uut. Siit leiab loo Metsamõisa talu sünnist- traagilise hääbumiseni kuni taasärkamiseni ning esivanemate juurte juurde naasmisest.

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi ja kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest muutub vee kvaliteet. Teemapark koos selle keskusega paikneb Pandivere kõrgustikul, Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal.

Teemapark kannab endas psühholoog Tõnu Otsa öeldud mõtet: „Looja peitis kogu maailma tarkused loodusesse – meie arukus on need üles leida.“

Meie tuntuimad ekspositsioonid on Meelteaed, Metsapark, Ratastoolirada, NutiakAdeemia (tahvelarvuti kasutamise õpe õppetöös sh õpetajatele) ning ümbruskonnas paiknevad harivad õpperajad.

Siit leiab “maalilist” Eesti elu, kus inimesed on suurejoonelise ja tavapärasest teistmoodi mõtlemise ja ettevõtmisega. See on samaaegselt ka üks erakordne ja mitmekesine rännak meie juurte juurde, mis näitab, et maal saavad hakkama nutikad, järjekindlad, tugevad, säästvad, ühtehoidvad.
Siit leiab praktilise näite oma taastuvenergialahenduse väljaehitamisest ääremaal.