Reet Palusalu
Reet Palusalu
Eestis on tänaseks üsna palju kujundatud aedu, mida võiks jäädvustada tulevastele põlvedele.

Üks neist asub Räpina vallas Nulga külas maalilise Võhandu jõe kaldal. Aed on 1,5 hektari suurune. Aia on kujundanud Reet Palusalu eesmärgiga laiendada oma õpilaste ja kaasmaalaste silmaringi aiakujunduse vallas.

Aia rajamise algusaastaks võib lugeda 2004. aastat. Liike on aias üle 2000, mis näitab, et igal aastaajal on midagi vaatamisväärset. Imelisi vaateid, mida maalidele jäädvustada, jätkub varakevadest hilissügiseni.

Hetkeseisuga teist nii suurt inglise stiilis kujundatud aeda Eestis ei ole. Lootuses, et maalid laiendavad inimeste silmaringi ja nendest võib nii mõnigi Eestimaalane oma koduümbruse kujundamisel eeskuju võtta, muutuks ka Eestimaa üldpilt kaunimaks.

Antud talukoht on näide sellest, kuidas karvakasvanud talukohast on saanud kujundatud kaunis paik.
Reet Palusalu