Foto: Rauno Volmar

Selleks ootame teie lugusid huvitavatest Eesti paikadest, inimestest, probleemidest, olukordadest või sündmustest, mis kõnetavad meid – Eestimaa inimesi – praegustel aegadel kõige rohkem.

Kunstnikud valivad välja põnevaimad ja inspireerivaimad lood ning kujutavad neid maalidel, ettevõtmises osalevad ka eesti kunsti suurkujud. Parimad lood ja maalid avaldame Maalehes, lisaks jõuavad teosed suurtele näitustele Tallinnas ja mujal üle terve Eesti ning väärika raamatu kaante vahele.

Kui anname hinnangut millelegi erakordsele, siis kasutame kirjeldamiseks tihti just sõna “maaliline”. Eesti elu ja inimesed on erakordsed. Suurejoonelise ja tavapärasest teistmoodi ettevõtmisega tahame kokku koguda põnevad lood meie inimeste elust ning kõige tipuks saavad need lood maalideks, mis kestavad põlvkondi.

Maale hoitakse ja vaadatakse erilise pilguga, nad jutustavad väga erilisi lugusid, annavad järeltulevate põlvede jaoks erilise sõnumi ja kokkuvõtte. See on samaaegselt ka üks erakordne ja mitmekesine rännak meie juurte juurde.

Maalehe ajakirjanikud sõidavad mööda Eestit sageli ringi, et anda oma lugejatele kõige vahetum pilt Eestimaa elust selle eri servades. Nendel sõitudel mõistame iga kord, kui omanäolised on Eesti paigad ning inimesed, kui põnev on Eesti elu. See ongi meid viinud mõttele jäädvustada praegune Eestimaa tulevastele põlvedele lugude ja maalidena.

Maaleht ootab teie kõikide lugusid kuni märtsi lõpuni ja et need kirjeldaksid võimalikult ehedalt tänapäeva Eesti elu. Saadetavad lood võiksid selgitada, miks just see paik, sündmus või inimene vääriks tulevastele põlvedele jäädvustamist. Hea, kui põhjendus mahuks 500–1000 tähemärgi sisse, mis on kuni pool lehekülge trükitud teksti.

Lood palume saata e-aadressile maal@maaleht.ee või postiaadressile Maaleht, Narva mnt 13, 10151 Tallinn.

Mõeldes südamega Eesti maa ja rahva peale!