Foto: Alo Lõhmus

Majad on valdavalt uued, autod samuti (ja neid on palju). Ometi on Assooride keskmine palk 709 eurot kuus (miinimumpalk on 500 eurot). Paljude elukutsete palgad on siiski kõrgemad kui Eestis - näiteks õpetaja teenib 900 - 1700 eurot.

Jõuka elu atribuudid on viimase 30 aasta majandusarengu vili, selgub asja lähemal uurimisel. Suur roll on laenudel ning välismaale tööle rännanud inimeste teenitud rahal. Suurepärane infrastruktuur aga on ehitatud valdavalt Euroopa Liidu toetusel.

Nii sarnanebki Assooride olme jõuka mandri-Euroopa maaga, kuigi palganumbrid meenutavad pigem Eestit. Pärast kõikide laenude-liisingute ära maksmist jääb ka tavalisel assoori perel elamiseks vaid paarsada eurot kuus.