Mets. Pilt on illustreeriv.

Eesti Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv tervitab keskkonnaministri algatust vähendada bürokraatiat ning kodanike halduskoormust riigiga asjaajamisel. "Oma igapäevatöös näeme, et asjatut bürokraatiat on keskkonnaministeeriumi masinavärgis tõesti omajagu," nentis ta.

Ministeeriumile saadetud vastuses tuletas Talijärv ametnikele meelde, et riigi ülesandeks on avalike huvide kaitsmine ning selleks tuleb kehtestada üldised normid ja piirangud. Tema sõnul on aga tänase seadusandlusega üldiste normide seadusesse kirjutamise asemel mindud õpikutarkuste paragrahvideks kirjutamise teed. Nii on metsaseadusest saanud pigem nõustamislaadne regulatsioon.

Näiteks toob ta metsateatise, mille kaudu metsaomanik peamiselt riigiga suhtleb. Metsateatise algne eesmärk oli anda riigile informatiivne teavitus kavandatavast tegevusest, kuid tänaseks on metsateatisest saanud raieluba, mis lubab omanikul teha seadusega lubatud tegevusi. "Metsaomanik ei pea küsima luba tegevusteks mis on seadusega lubatud!" ütles Talijärv.

Erametsaliit teeb metsanduse tõhusamaks suunamiseks ettepaneku revideerida metsaseaduse regulatsioonide otstarbekust ning loobuda liigsete nõuete ja piirangute seadmisest. Selle asemel tuleks metsaomanikke oma metsas tehtud otsustes rohkem usaldada. Samuti võiks anda metsaomanike esindusorganisatsioonidele rohkem volitusi avalikes huvides tehtavate toimingute suunamiseks ja metsanduse hea tava rakendamiseks.

Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on kohalikke metsaomanikke ühendavad metsaühistud. Liit esindab erametsaomanike huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade säästlikul ning tulutooval majandamisel. Umbes pooled Eesti metsad on eraomandis.

Intensiivselt kasvavad metsad ja puidust tooted mängivad olulist rolli süsiniku sidumisel. Seetõttu on metsa- ja puidusektor üks väheseid majandusharusid, kellel on tänastele keskkonnaprobleemidele leevendavaid lahendusi pakkuda.