Foto: Lii Sammler

Kuna rannavollet kividel peal mängida ei saanud ning ka palli polnud kaasas, tegeles teise grupi rahvas kindluse pommitamisega. See käis nii, et meie David Ehitaja (saanud nime Gruusia ühe suurima kuninga järgi) Tarmo Tammiste ehitas teist meeste aktiivsel juhendamisel rannakividest kindluse ja kui kindlus valmis, hakkasid teised päevitajad seda kividega pilduma. Tarmo aga ilmutas grusiinidele omast järjekindlust ja ehitas kindluse taas ja taas üles.

See kestis seni, kuini Tarmo üle pingutas, viimistledes kindlust nii kaua, kuni see iseenesest kokku kukkus.

Siis sai rahvas ujuma minna – nautida 1. oktoobril mõõdukat lainet ja 20-kraadist vett.