Maalehe reisijuht Kuno Raude Siberis, tervitajateks Haida külanaised, kaader filmist "Siberi Setomaa" Youtube/Eesti Kultuuriseltside ühenduse veebikülg

Tänavu juunis-juulis toimusid esmakordselt Maalehe reisid Siberisse. Nende üheks kõrgpunktiks oli Siberi setode Haida küla külastamine, mis asub Krasnojarskist umbes 150 kilomeetri kaugusel.

Nüüd on selgunud, et teise reisi külaekskursioon on jäädvustatud ka videole, millega algab film „Siberi Setomaa”, autoriks Dmitri Poroškin, kes varemgi Haida külarahva tegemisi-toimetamisi videotele jäädvustanud.

Nüüd on igal filmi vaatajal võimalus teha koos Maalehe reisisellidega läbi bussiekskursioon mööda küla ning nautida Haida naiste ehedat setokeelset tervituslaulu.

35minutilise filmi lõpetavadki Haida rahva laulud. Esitavad nii kohalikud ansamblid, aga osa saab ka ühispeost koos Setomaalt külla saabunud setodega.