RAHA EESTI KROON MÜNDID RAHAKASSA PÕRSAS Foto: Sven Arbet

Maaelu arengukava 2014-2020 noortele põllumajandusettevõtjatele mõeldud meetmest on kuni 40-aastastel (k.a) ettevõtjatel võimalus saada ühekordset toetust kuni 40 000 eurot. Enamik soovibki saada maksimaalset summat.

Toetust tahetakse kasutada ehitusteks ja rajatisteks, põllumajandustehnika ja –seadmete soetamiseks, istandike ja kasvuhoonete jaoks, samuti põllu majandusloomade ja –lindude, mesilasperede ja mesindusinventari ostmiseks. Toetuse abil tahetakse osta ka maad, viljaseseemet, söötasid jne.

PRIA moodustatud hindamiskomisjon viib läbi taotluste hindamise määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel. Hindepunktide põhjal moodustub paremusjärjestus ning toetused määratakse neile nõuetekohastele taotlustele, mille rahuldamiseks eelarvet jätkub. Otsused koostab PRIA 27. novembriks.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse meetme eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine, põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses ning kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine.

Käimasolevaks programmperioodiks noortalunike meetme rahastamiseks kavandatud eelarve on kokku 22,1 miljonit eurot, lõppenud taotlusvoor oli sel perioodil teine. Möödunud aastal toimunud esimeses taotlusvoorus määrati sajale noortalunikule toetusteks kokku 3 999 252 eurot.

Toetuse taotlemine maakondade lõikes
Taotluseid
Taotletud summa
Harjumaa
11
439988
Hiiumaa
3
120000
Ida-Virumaa
5
200000
Jõgevamaa
14
559300
Järvamaa
5
199439
Läänemaa
7
280000
Lääne-Virumaa
21
839208
Põlvamaa
15
599866
Pärnumaa
17
679780
Raplamaa
17
679220
Saaremaa
12
480000
Tartumaa
24
959435
Valgamaa
11
439658
Viljandimaa
22
880000
Võrumaa
7
279962
KOKKU
191
7635857