Aasta põllumees 2020 on Kaja Piirfeldt. SVEN ARBET

Konkursivõitja Kaja Piir­feldt võttis lisaks aukirjale ja lillesülemitele vastu ka “Külvaja” kuju vähendatud koopia. Oma koju Remmel­ga­maa tallu jõudis ta aga mitme aukirjaga, kuna pälvis tänavu ka rahvapõllumehe tiitli.

“Mis see emotsioon muud olla saab kui suur ja siiras tänutunne,” ütles võitja oma tänusõnavõtus. “Mul on hea meel, et tänavu astus Järvamaa Kutse­hariduskeskusse põllumajandust õppima kolm korda rohkem noori kui mullu,” jätkas ta. “Kui ma kolm aastat tagasi ütlesin, et inimesed hakkavad kolima maale, arvati, et ma olen loll. Aga täna julgen öelda, et põllumajandus pole noorte jaoks enam plaan B, vaid nad tahavadki maal elada ja toimetada.”

Milles on noore taluperenaise edu saladus?

“Kaja Piirfeldti puhul jäi eelkõige silma väga korras tootmine, tal olid kõik keskkonnanõuded täidetud ja lisaks on ta ka ühiskondlikult aktiivne, panustades väga palju maamajanduse edendamisse, olles nii õpetaja kui ka noortalunike organisatsiooni eestvedaja,” tõi esile “Aasta põllumehe” konkursi žürii esimees, Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhataja Raul Rosenberg.

Rosenberg lisas, et kuna viimastel aastatel on keskkonnahoid väga oluliseks tõusnud, siis žürii jälgib ja hindab üha hoolikamalt ka seda, kuidas ja mis tingimustes majandatakse.


Kaja on põhjalik ja kompetentne kõigis oma tegemistes. Kaja on alati valmis kaasa mõtlema ja arutama teemadel, mis puudutavad põllumajandust, peretalusid ja noortalunikke.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht KERLI ATS

“Kaja on noor edukas põllumajandusettevõtja, kes väärtustab toidutootmist, panustab loomade heaolusse, on ettevõtlik ning leidnud selle kõige kõrvalt aega ja pühendumust olla õpetaja, et anda oma teadmisi ja oskusi edasi tulevastele põllumajandustöötajatele ja ettevõtjatele,” iseloomustas tiitlivõitjat Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) tegevjuht Kerli Ats.

“Kaja puhul tooksin esile, et ta on põhjalik ja kompetentne kõigis oma tegemistes. Kaja on alati valmis kaasa mõtlema ja arutama teemadel, mis arendavad ja puudutavad peretalusid ning noor­talunikke.”

Investeeris lauta üle miljoni euro

“Remmelgamaa talu tegeleb juba 30 aastat piimakarjakasvatusega, viimased 17 aastat minu osalusel ja viimased seitse aastat ka minu juhtimisel,” tõi esile aasta põllumees 2020 Kaja Piirfeldt.

Osaühingus Remmelgamaa on puhtatõuline holsteini kari ja lehmade väljalüps on üle 11 tonni lehma kohta aastas. “Võin uhkusega öelda, et mul on üks Eesti parimaid piimakarjasid,” rääkis Piirfeldt.

Perenaine rajas Remmelga­maa tallu 2018. aastal laudakompleksi, kus on 120 loomakohta ja 2×6 DeLavali kalasaba-lüpsiplats, samuti sööda- ja sõnnikuhoidla, investeerides viie aastaga tootmiskompleksi uuendamisesse 1,2 miljonit eurot. Paralleelselt laudaehitusega hakati ka karja suurendama ja jätkati aretustööd. Talukarjas on 81 holsteini tõugu lehma, lisaks sama suur noorkari. “Mul on puhtatõuline holsteini kari, ma seemendan oma loomad ise, valin pullid ise, sest pean tõu­aretust väga oluliseks,” rõhutas perenaine.

Lüpsis lehmi juba lapsena

Maad haritakse kaasaegse tehnoloogiaga 200 ha, sellest 150 ha on omandis. Osa raha läkski tehnikapargi uuendamisele. Uus tehnoloogia soetati sellest lähtuvalt, et tööjõukulu nii laudas kui söödavarumisel silo tehes oleks võimalikult väike.

“Kui käisin põhikoolis, juba siis lüpsin lehmad ja söötsin loomad ka üksi ära kui vaja,” rääkis söakas taluperenaine, kelle päevast suur osa möödubki laudatöödel. Ta meenutas, et talutöödega kartulivaol ja heinamaal tuli tal alustada juba esimesest klassist peale.

Talutöödele lisaks õpetab Kaja Piirfeldt Järvamaa Kutse­hari­duskeskuses põllumehi, kusjuures korraldab praktikatunde ka oma eeskujulikult majandatud talus.

Kaja meenutas, kuidas ta ülikoolis õppides tegi uurimistööd õppefarmi kohta. Üks küsimus oli, et kas tunnete uhkust selle üle, et töötate laudas. Üks karjak öelnud siis talle, et tead, Kaja, ma enne ei tundnud uhkust oma töö üle, aga kui sina meile tööle tulid, siis nüüd tunnen küll uhkust.

“Ja tõesti, kui sa lähed külg ees koju, et olen vaene sõnnikune põllumees, siis miks peaks teised inimesed, ühiskond arvama, et see amet on äge ja tore!” tõi esile noor põllumees, kui oluline on ametiau ja enese­hinnang.

MTÜ Noortalunikud juhatuse esimehena on Kaja Piirfeldt aastatega tõusnud põllumajanduses tegutsevate noorte eestkõnelejaks ja liidriks. Piirfeldt kannab parima kutseõpetaja tiitlit, ta on uhke oma igapäevase lauda- ja põllutöö üle, inspireerides sellega noori põllumehi maatööd jätkama.