Foto: Karin Kaljuläte

Kahel päeval otsivad parimaid lahendusi rahvusvahelistele ja kohalikele põllumajanduse ja toidutootmisega seotud probleemidele poliitikud, ettevõtjad, teadlaseid ja erinevate delegatsioonide liikmed 17 riigist.

Päeva esimeses ettekandes keskendus ÜRO Toidu- ja Maaelu taristu ning põllumajandustööstuse osakonna direktor Eugenia Serova probleemidele, mis käivad kaasas tarbimisega.

Karmideks faktideks on, et aastaks 2030 vajame me üle maailma 50% rohkem toitu, 40% rohkem vett ja 40% rohkem energiat ja seda olukorras, kus juba praegu on Maa ressursid suure surve all.

Põllumajandussektor peab selle olukorraga toime tulemiseks muutuma efektiivsemaks ning kasutama toodangut senisest tõhusamalt. Serova sõnul tuleb ennekõike lahendada probleem, kus ligi 30% toodetud toidust läheb raisku tootmisahela erinevates lülides. Üheks võimaluseks on viia tootmine paikadesse, kus see on kõige ressursiefektiivsem.

Konverentsi Agroforum Mare Balticum korraldavad Eesti Maaülikool, Põllumajandusministeerium, Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda, Läänemeremaade nõukogu ja Maaelu Edendamise SA koostöös Peterburi Põllumajandusülikooliga.