Ukraina põllumajandusminister Aleksei Pavlenko. Foto: Jassu Hertsmann

Eelkõige on ministri sõnul fookuses toiduohutus, Ukraina toodete konkurentsivõime tagamine ning selge ja läbipaistva põllumajanduspoliitika ajamine, mis avaldab positiivset mõju ka majandusele.

Hoolimata riigi raskest olukorrast ollakse ekspordis mitmel rindel maailma eesotsas (näiteks päevalilleõli) ning suunda on muudetud toormaterjalide väljaviimiselt neile lisaväärtuse andmisele, mis on riigile kasulikum.

Samuti tegeletakse aktiivselt investorite ligimeelitamisega. Välismaise huvi suurendamiseks plaanitakse lihtsustada erinevaid põllumajandust puudutavaid reegleid ning nõudmisi.

Ukraina eksporditegevus liigub mitmel rindel tõusvas suunas. Kõige enam on eksport kasvanud USA-sse (36%) ning Aasiasse (ligi 10%). Kaupade müümine Euroopa Liitu tõusis eelmisel aastal 6,4%.

Ukraina Põllumajandusministri Aleksei Pavlenko sõnul on Ukrainas ühed parimad võimalused toidu kasvatamiseks ja tootmiseks ning ta avaldas lootust, et seda võimalust tõttavad ära kasutama paljud välisinvestorid.

Konverentsi Agroforum Mare Balticum korraldavad Eesti Maaülikool, Põllumajandusministeerium, Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda, Läänemeremaade nõukogu ja Maaelu Edendamise SA koostöös Peterburi Põllumajandusülikooliga.