Valge toonekurg Foto: Ilmar Saabas

Eesti Ornitoloogiaühing palub kõigi loodusesõprade abi siinsete toonekurepesade kirjapanemiseks.

Selleks on loodud lihtne ja kõigile hõlpsasti kasutatav veebirakendus aadressil www.eoy.ee/valgetoonekurg. Selle abil saab kaardile märkida pesa asukoha ning nii enda kui teiste ülesmärgitud pesade andmeid jooksvalt täiendada. Kui poegade arvu jm teadasaamiseks tuleb praegu veel oodata, siis pesade asukoha andmeid võib sisestada aastaringselt.

Eestis on valge-toonekurgede arvukus kasvanud, praegu arvatakse meil pesitsevat 4000-5000 paari. Tänavuse loenduse tulemusel saame selgust, kui palju meil valge-toonekurgi tegelikult on, kuhu nad oma pesa rajavad, kui palju on poegi pesas jm.

Valge-toonekure loendust toetab 2014. aastal lisaks ornitoloogiaühingule ka Keskkonnainvesteeringute Keskus.