LENDERMÄE TALU EESTI RASKEVEOHOBUSED Foto: Sven Arbet

MTÜ Eesti Raskeveohobuste Selts (ERS) esitas mõni kuu tagasi Veterinaar- ja Toiduametile (VTA) taotluse eesti raskeveohobuste tõuraamatu pidajana, jõudluskontrolli läbiviijana ning eesti raskeveohobuse kui ohustatud tõu säilitaja tegevusloa saamiseks.

Põllumajandusloomade aretuse seaduse kohaselt peab tõuraamatu pidamiseks tegevusloa saamiseks aretusühingul või tema liikmetel olema
aretuseduks piisav arv tõuraamatusse kandmiseks sobivaid loomi.

"Eesti Maaülikooli (EMÜ) esitatud ekspertarvamuse kohaselt peab efektiivne populatsioonimaht (Ne), mis näitab ära, kui suur osa loomadest katab ära geneetilise variatsiooni, olema vähemalt 50, et tagada tõu lühiajaline säilimine. Kui see on väiksem, võib tõugu lugeda kriitilises seisus olevaks. Eesti raskeveohobuste puhul on kogu populatsiooni Ne 45,6.

ERS-i liikmetele kuuluva populatsiooni puhul on Ne 30,6. Kui võtta arvesse ka tiined noormärad, siis 33,7. Lähtudes EMÜ arvamusest, ei ole aretusühingul või tema liikmetel aretuseduks piisavat arvu tõuraamatusse kandmiseks sobivaid loomi ning kogupopulatsiooni jagamine ohustab tõu säilimist," põhjendab VTA peadirektori asetäitja Katrin Reili eile allkirjastatud otsust.

Kui ERS ei nõustu otsusega võib ta esitada 30 päeva jooksul VTA peadirektorile vaide.

Varasemalt on VTA ERS-i samasisulise taotluse sama põhjendusega tagasi lükanud ka 2013. aastal.