Leedu põllumajandusminister Bronius Markauskas, maaeluminister Tarmo Tamm ja Läti põllumajandusminister Jānis Dūklavs Linda Nektari tootmist vaatamas. Foto: Maaeluministeerium

Et Tamm ja Markauskas on olnud ministriametis mõned kuud ja selles formaadis kohtuti esmakordselt, pidasid kolm ministrit tähtsaks üksteisega isiklikku tutvumist ja vahetute kontaktide sisseseadmist, mis aitab Eestil, Lätil ja Leedul paremini koostööd teha.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul oli Eesti, Läti ja Leedu ministrite mitteametlikul kohtumisel kõne all omavaheline positsioonide kooskõlastamine ÜPP uue eelarve perioodi läbirääkimistel, misjärel saab otsida liitlasi Balti riikide põllumeestele makstavate otsetoetuste määrade võrdsustamiseks Euroopa Liidu keskmisega.

Euroopa Liidu liikmesriikides kestab mai alguseni ühise põllumajanduspoliitika avalik konsultatsioon, mille sihiks on hinnata senist poliitikat ning lihtsustamise ja moderniseerimise abil suurendada panust eesmärkide täitmisesse. Balti riikide ministrid rõhutasid kohalike põllumeeste seisukohtade selgitamise olulisust, millele tuginedes saavad riigid seada paika omi positsioone.

Teine arutusel olnud teema oli sigade Aafrika katk, mis on teinud kahju kõigile kolmele riigile ja pärsib oluliselt seakasvatust. Metsigade arvukuse jätkuva piiramise ja farmides bioohutusnõuete range järgimise praktika katku leviku tõkestamiseks on Leedus, Lätis ja Eestis sarnane ning ühise joone hoidmine on tõhus.

Enne Sangastes peetud kohtumist külastasid Tarmo Tamm ja Jānis Dūklavs Võrumaal Antslas ASi Linda Nektar, mille tootmist tutvustas ettevõtte nõukogu liige Kuldar Leis. Leedu minister liitus kolleegidega Sangastes.