Valik huumuskihist leitud arvukatest potikildudest ja keraamika tükkidest. Nende rohkus viitab pikaajalisele ja tihedale asustatusele. Foto: HELIS ROSSNER

Viimasel 15 aastal on maailmas väga palju tähelepanu pööratud biosöele (ingl bio­char), millest on räägitud isegi kui imevahendist, mille abil saab muuta mullad püsivalt viljakaks.

Suur huvi biosöe vastu sai alguse avastusest Amazonase jõe kallastel, kus leiti kunagiste inkade elupaikade lähedusest maalapid, mis eristusid ümbritsevatest märksa suurema mullaviljakuse poolest. Seetõttu hakati neid muldi nimetama Terra Preta de Indiano (Terra – maa, pind, Preta – must), ehk indiaanlaste mustad mullad.

Avalehele
5 Kommentaari
Loe veel: