Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Auditeerimise tõttu ootab NEPCon kõigi huvigruppide kommentaare seoses graanulitootmisega ning tooraine varumisega nende ettevõtete tehastesse.

Ajavahemikus 7.–10. november 2015 viib NEPCon läbi Warmestoni, Ardori ja Purutuli SBP hindamise. NEPCon on sertifitseerija, kes pakub sertifitseerimisteenuseid üleilmselt. Warmeston OÜ, Ardor OÜ ja Purutuli OÜ on graanulitootjad Eestis, nende eesmärk on toota ja tarnida loodussõbralikku kõrge kvaliteediga toodangut.

Auditi käigus hinnatakse muu hulgas kõrge riski maan-damise meetmete rakendamist, selle efektiivsust, mis puudutab SBP standard 1 indikaatorit 2.1.2.

Ettevõtetel on välja töötatud meetmed kontrollimaks, et ümarmaterjal ei pärineks vääriselupaikadest. Seda kontrollitakse materjali vastuvõtul Metsaregistri andmebaasist ja vajadusel rakendatakse ka ettevõtte oma väliauditite programmi. Vääriselupaikadest pärit ümarmaterjali ettevõtted oma tootmises ei kasuta.

Sustainable Biomass Partnership (SBP) on tööstuse poolt ellu kutsutud organisatsioon, mille asutasid aastal 2013 Euroopa suurimad biomassi (peamiselt graanulite) tarbijad. Tegu on enamasti energiatootjatega.

SBP visiooniks on majanduslikult jätkusuutlik, keskkonnasõbralik ning sotsiaalselt õiglane tarneahel, mis aitab kaasa süsinikuheitmete vähendamisele tootmises. SBP töötab välja vahendeid, mis tagaksid biomassi tarnimise legaalsetest ja jätkusuutlikest allikatest.

Hindamine toimub rakenduvate SBP standardite alusel, mis on saadaval SBP kodulehel.

Eeloleva auditi tõttu ootab NEPCon kõigilt huvigruppidelt kommentaare Warmeston OÜ, Ardor OÜ ja Purutuli OÜ graanulitootmise või toormaterjali varumise osas.