Eesistuja laual on palju teemasid. Maaelu osas ulatusid need merendus- ja kalandusfondi tulevikust rahvusvaheliste toidustandardite ja taimse paljundusmaterjalini.

Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) puudutab meid kõiki igapäevase toidu ja toidu hindade kaudu. ÜPP on taganud Euroopa inimestele kvaliteetse ja kättesaadava toidu ning põllumeestele õiglased sissetulekud. See on loonud uusi töökohti, aidanud säilitada elu maal ning tõstnud toidusektori konkurentsivõimet.

Möödunud aasta oli ÜPP tulevikuarutelude algusaasta. Euroopa Komisjon alustas avaliku konsultatsiooniga ning kogus kokku põllumajandusettevõtjate ja huvigruppide ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta.

Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: