Erakogu
Metsa majandamine kätkeb endas nelja põhivaldkonda: 1) Metsa uuendamine − lagedad alad istutatakse täis ja tagatakse, et vastistutatud puud läheksid kasvama. 2) Metsa kasvatamine − kasvava metsa eest kantakse hoolt, et sirguv mets oleks elujõuline ning mitmekesine. 3) Metsa kasutamine − mets annab meile hüvesid. Ta toodab meile eluks vajalikku hapnikku, puhastab vett ning pakub meile sportimise ja vab aja veetmise võimalusi. Kui mets on küps, saame metsast varuda puitu, mis on keskkonda säästev ja taastuv ehitusmaterjal ning energiaallikas. 4) Metsakaitse − seda kahes suunas. Kõigepealt tuleb kaitsta metsa kui loodusväärtust seal elavate liikide ja koosluste jaoks. Teisalt tuleb kaitsta ka majandusmetsi kõikvõimalike metsakahjurite vastu nagu mädanikutekitajad ja puitu laiaulatuslikult kahjustavad putukad.
Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: