hobune4 Foto: Ilmar Saabas

Erilehest leiab põnevaid fakte, lugusid ja kasulikku infot nii tavalugeja, kui ka selles sektoris töötav inimene. Sõna saavad hobumajandusega seotud spetsialistid, samuti põllumajandusminister Ivari Padar, kes muuhulgas kirjeldab, millisena näeb Eesti riik hobumajanduse valdkonda tänasel päeval ja tulevikus.

Vajadusest hobusekasvatuse katusorganisatsiooni järele on Eestis räägitud aastaid. Selleks, et tagada hobumajanduse jätkuv areng, asutasid Eesti suuremad tõuraamatute pidajad ja ohustatud tõugude säilitajad, ratsaspordi ja traaviliit 1. veebruaril Eesti Hobumajanduse Liidu (EHML).

„Me usume, et hobumajandusel Eestis on tulevikku. Hobumajandus on Euroopas üks väheseid stabiilselt kasvavaid (u 5% aastas) majandusharusid. Kui Eestis on ligi üheksa hobust 1000 elaniku kohta, siis Euroopa keskmine näitaja on umbes 13, aga Taanis enam kui 27 ja Rootsis üle 30,“ sõnas Eesti Ratsaspordi Liidu juhatuse liige ja Eesti Hobumajanduse Liidu asutamise üks eestvedajatest Marti Hääl.

„Hobumajanduse potentsiaal on täna küll teistsugune kui sajand tagasi, kuid mitte sugugi väiksem ega vähem tähtis. Aastal 2020+ võiks hobumajandus Eestis olla 4000 otsest täistöökohta ja käive üle 50 miljoni euro,“ usub ta.

EHML-i asutajaliikmed väärtustavad hobuorganisatsioonide suuremat koostööd, eeskujuks Lääne-Euroopa spordi- ja aretusorganisatsioonid. Hobumajandus, mis hõlmab endas sporti, aretust, maaturismi ja neid toetavaid tegevusi, moodustab arvestatava osa kogu Eesti majandusest ja seetõttu on EHML-i tähtsaimateks ülesanneteks „märgata” ühisosa ning selgitada kõiki osapooli kaasates välja ühised eesmärgid ja tegevused, seistes nende eest kõigi nimel riigi või rahvusvaheliste organisatsioonidega suheldes.

EHML asutajad on Eesti Ratsaspordi Liit, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Traaviliit ja Eesti Hobuse Kaitse Ühing. Liitumiseks on avalduse esitanud veel kaks VTA poolt tunnustatud tõuraamatu pidamise ja jõudluskontrolli läbiviimise õigusega seltsi: Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts ja Vana-Tori Hobuse Ühing.

EHML-iga on liituma oodatud ka kõik teised aretusühingud ning hobumajanduse sektori arengu jaoks oluliste huvigruppide - veterinaaride, rautusseppade, ratsastajate, ratsatalude pidajate ja treenerite - esindusorganisatsioonid.